[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
2. PIERZNY odsyłacz słownikowy cf 2. pierny