[zaloguj się]

ROZPROSZYCIEL (2) sb m

Teksty nie oznaczają ó oraz é; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).

Fleksja
sg
N rozproszyciel
A rozproszyciela
I rozproszyciel(e)m

sg N rozproszyciel (1).[A rozproszyciela.]I rozproszyciel(e)m (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

1. Ten, kto rozpędza; przen [kogo] (1): w ktorym [objawieniu Brygida] niecudnie Papieżá wſpomina/ zowiąc go zábijácem duſz/ rozproſzyćielem owiec Chriſtuſowych NiemObr 155.
2. Ten, kto niszczy, niweczy; dissipator Cn [czego] (1): A ſzátan ſie rozumie być zwadcá/ burzyciel/ á roſproſzyciel káżdego pokoiu. RejAp 101v.
3. [Ten, kto roztrwania [czego]:
Wyrażenie: »rozproszyciel dobr, majętności« [szyk zmienny]: Cżłowiek niektory był bogáty/ ktory miał ſzáfarzá/ á ten oſkárżon do niego/ iáko rosproſzyćiel máiętnośći iego [ut dissipans substantias eius]. BudBib Luc 16/1 (Linde); BronApokr 99.]

Cf ROZPROSZCA

KW