[zaloguj się]

1. PŁONIĆ (2) vb impf

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
inf płonić
praet
sg pl
3 m płonił m pers płonili

inf płonić (1).praet 3 sg m płonił (1).[3 pl m pers płonili.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

Czynić pustym, pustoszyć (2):

płonić co (1): ModrzBazStryj π2v; [Litwá też z Láchy lud mu mężnie duśi/ A kozacy ich cżęſto wielkość zbili/ ziemię płonili. StryjGoniec L3v (Linde)].

Szereg: »gromić, płonić« (1): Ták tá Leliwá dla mężney dźielnośći/ [...] Swiećiłá Witołt gdy Tátáry gromił/ Gdy Moſkiewſką włość áż po Okę płonił ModrzBazStryj π2v.
a. Wypalać (1):

W połączeniu szeregowym (1): [Lech i Czech] widząc źiemię vrodną/ żyzną/ przeſtroną/ nie oſiádłą/ źwierzu/ ptakow pełną/ pocżęli ſie tám oſádzáć/ kopáć/ oráć/ płonić/ budowáć/ ácżkolwiek tám było trochę ludzi/ ále ie wyćiſnęli znienagłá. BielKron 317v.

Synonimy: pustoszyć; a. wypalać.

Formacje współrdzenne cf PŁONĄĆ.

MN