[zaloguj się]

POBUDZACZ (4) sb m

Fleksja

N sg pobudzacz (4).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przyładów).

Ten, kto pobudza, zachęca; zmusza do czegoś: podżegacz; inspirator; motor Mącz; allector, concitor, impulsor Calep (4): Motor [...] Pobudzácz/ poruſzyciel. Mącz [234]a; Allector – Pobudzacz, prziwabiacz. Calep 53b, 231b, 510a.

Synonimy cf POBUDZICIEL.

Cf POBUDKA, POBUDZICIEL, POBUDŹCA

TG, ZCh