[zaloguj się]

POBUDZAĆ SIĘ (24) vb impf

się (17), sie (7).

o oraz a jasne.

Fleksja
inf pobudzać się
indicativus
praes
sg pl
1 pobudzåmy się
3 pobudzå się pobudzają się
praet
sg pl
3 m pobudzáł się m pers pobudzali się
f pobudzała się m an
imperativus
sg
2 pobudzåj się
conditionalis
pl
1 m pers bysmy się pobudzali
3 m pers by się pobudzali
subst by się pobudzały

inf pobudzać się (3).praes 3 sg pobudzå się (4).1 pl pobudzåmy się (1).3 pl pobudzają się (4).praet 3 sg m pobudzáł się (4). f pobudzała się (1).3 pl m pers pobudzali się (1).imp 2 sg pobudzåj się (1).con 1 pl m pers bysmy się pobudzali (1).3 pl m pers by się pobudzali (2). subst by się pobudzały (1).part praes act pobudzająć się (1) SkarŻyw.

stp s.v. pobudzać, Cn, Linde brak.

1. Nabierać chęci, dodawać sobie samemu ochoty, zapału, podniecać się do czegoś; też: być zachęcanym; excitare se, excitari, incitari Modrz (22):

pobudzać się do czego (10): ModrzBaz 10v, 14v, 58v; Y cżytáiąc Iozeph kśięgi ony/ y táki przykłád Pátryárchy máiąc/ pobudzał ſie teſz iuſz do wiáry Chrześćiáńſkiey. SkarŻyw 457, 2, 396; Phil D4; LatHar 110; SkarKaz 121b, 242a.

pobudzać się z czego (2): Ztą święty Bernárdyn [...] rad rozmawiał/ y z iey ſię rozmow ku miłośći Páná Bogá pobudzał SkarŻyw 459; SkarKaz 242a.

pobudzać się ku czemu (9): OpecŻywPrzedm C4; niech twoy [dzwonie Zygmuncie] ohromny brzęk/ biye ludzyom w noſy. Aby ſie pobudzáli/ y ku Páńſkyey chwale/ Y w Rzecżypoſpolitey záwżdy trwáli ſtale. RejZwierz 105v; BibRadz Ps 34 arg; SkarŻyw 97, 103, 107, 132, 206, 459.

pobudzać się na kogo (1): zdáło mu [Filipowi] ſie we ſnach/ iż iego żoná z bogiem Hámonem miáłá złącżenie. [...] gdy ſie wroćił/ záſtał żonę brzemienną/ vwierzył ſwemu widzeniu/ ále potym z gniewem ſie ná nię pobudzał wątpiąc. BielKron 122v.

pobudzać się czym (8): niewádźić też nic w roboćie zábáwiáć śię iákiemikolwiek żárty [...]: mogą być do tego obráne iákie chędogie báśni/ ábo gadki/ ábo hiſtorye/ ktoremiby śię dźieći pobudzáły do roboty ModrzBaz 10v, 58v; SkarŻyw 2, 132; Phil D4; OrzJan 38; więcey ſię tu maſz miłośćią niźli boiáznią do żalu pobudzáć. LatHar 110; SkarKaz 121b.

W charakterystycznych połączeniach: pobudzać się do cielesności, do cierpienia, do czci i sławy, ku grzeszeniu, do hardości, ku jałmużnie, do miłości (Pana Boga) (2), ku naśladowaniu cnot, ku Pańskiej chwale (2), do pełnienia wolej bożej, do powagi prawa, do roboty (2), do rozkoszy, do szukania [czego], do wiary, ku wyrażeniu [czego], do żalu; pobudzać się bojaźnią, cudzą przygodą, historyjami, miłością (2), przykładem [czyim] (2), z rozmow [czyich]; pobudzać się z gniewem, wielce (więcej) (3).

Fraza: »sam się pobudzać« [szyk zmienny] (2): pobudza ſię ſam ku chwałam Páńſkim. BibRadz Ps 34 arg; ModrzBaz 116.
W przen (3): Przez rozmyſlanijé tedy cżęſté żywota Iezuſowégo/ ſerce ſie pobudzá ku wielkié miloſci OpecŻywPrzedm C4; ácżkolwiek ſerce wielkośćią męſtwá vtwierdzone/ ſámo ſię pobudza do podeymowánia rzecży trudnych ModrzBaz 116; SkarŻyw 132.
2. Zachęcać się nawzajem, podjudzać się [do czego] (1): zmowiwſzy ſię z pogáńſtwem/ ſzli iáko nieprzyiaćiele [na św. Bonifacyjusa]/ do woyny ſię y bitwy pobudzáiąć. SkarŻyw 519.
3. Powstawać [komu] (1): czáſem téż/ do niego [woda ciepliczna do żołądka] z bliżſzych mieyſc/ ták wielé humorów ſłonych á przykrych przywodząc/ iż więtſza niż przyrodzóna do iedzenia/ chęć ſye iem [= ludziom] pobudza Oczko 32v.

Synonimy: 1. podżegać się, skłaniać się, wzruszać się; 3. poczynać się, powstawać.

Formacje współrdzenne cf BUDZIĆ SIĘ.

Cf POBUDZAJĄCY SIĘ

TG, ZCh