[zaloguj się]

PODŻEGAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl m pers con by się podż(e)gali.

stp, Cn, Linde brak.

Pobudzać się, czerpać ochotę [czym do czego]:

W porównaniu: Aby rozsławion był Oćiec niebieſki wſzytkich dobrych rzecży ſprawcá/ á iżby iákoby świátłośćią náſzą drudzy podżegali ſię do dobrych vcżynkow [ut ... alii accendantur ad bona opera]. ModrzBaz 59.

Synonim: pobudzać się.

Formacje współrdzenne cf ŻEC.

KW