[zaloguj się]

[POCIĄĆ SIĘ vb pf

Fleksja

3 pl subst plusq były się pocięły.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. pociąć.

Ściąć się, zamarznąć (o wielu):
Zwrot: »lodem się pociąć«: Rzeki ktore ná ten cżás ſię lodámi były poćięły przebywſzy [...] PaprHerby **** (Linde s.v. pociąć).

Formacje współrdzenne cf CIĄĆ.]

KW