[zaloguj się]

CIĄĆ (16) vb pf i impf

pf (13), impf (3) [w znacz. 2. i 3.].

Fleksja
inf ciąć
indicativus
praes i fut
pl
3 tną
praet
sg
3 m ciął, jest ciął
f cięła
conditionalis
sg
3 m ciąłby

inf ciąć (4).praes 3 pl tną (1).fut 3 sg tnie (1).praet 3 sg m ciął (5), jest ciął LibMal (2). f cięła (2).con 3 sg m ciąłby (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

1. Zadać cios czymś ostrym, zwłaszcza bronią sieczną; ranić, skaleczyć; percutere Vulg; consauciare, convulnerare, sauciare, vulnerare Cn (13):

ciąć kogo (4): LibMal 1543/77; KwiatKsiąż Ov; Facere plagam, Ciąć kogo. Mącz 302c; KmitaSpit B4v.

ciąć czym [w tym: kogo czym (2), czym w co (1), kogo czym w co (1)] (4): LibMal 1543/77; KwiatKsiąż Ov; SkarŻyw 162; ćiął go ták potężnie Zoch cżekanem/ że z cápem obálił go mężnie. KmitaSpit B4v.

ciąć na kogo (3): LibMal 1545/ 103; pokázuie/ iákoby miał odbić/ y pothym ciąć ná nieprzyiacielá. GórnDworz I8v; SkarŻyw 413.

ciąć w kogo, w co (6): ſzyekiera wſchyą yeſth y czyall LibMal 1543/11; BibRadz Iudith 13/9 [10]; BielKron 348; BudBib Iudith 13/9 [10]; iáko gdyby kto iechawſzy po drwá do láſá/ ćiąłby w drzewo podrębuiąc ie ModrzBaz 78v; gdy ſzyię ściągnęłá/ mocnie miecżem wnię ćiął SkarŻyw 162.

W przen (4):
Zwrot: »[kogo] jego własną ciąć bronią« (1): kiedy kto to ſłowá ktoremi go dotkniono przyiąwſzy/ obroći rzecż ná tego kto go doiechał/ y iegoż go właſną tnie bronią. GórnDworz Q.
2. Krajać; tu o oraniu (4): Lirare ‒ Brozdi czicz [!], w skibi orac. Calep 608a.
3. Zwrot: »ciąć kozerę« = grać w karty (2): ma drugi kilká ſynow/ łotruią domá/ tną kozerę/ zábijáią/ krádną OrzRozm V3, II2v.

Synonimy: 1. ranić, urazić; 2. krajać, rznąć.

Formacje pochodne: obciąć, ociąć, odciąć, odciąć siępociąć, pociąć siępodciąć, przeciąć, przyciąć, rozciąć, rozciąć sięściąć, ściąć się, uciąć, uciąć się, wciąć, wciąć sięwyciąć, zaciąć, zaciąć się; nacinać, naobcinać, naścinaćobcinać, ocinać, odcinać, odcinać się, podcinać, poobcinać, pościnać, poucinać, poucinać się, powycinać, przecinać, przycinać, rozcinać, ścinać, ścinać się, spodcinać, ucinać, wycinać, wycinać sięwyścinać, zacinać, zacinać się, zobcinać, zodcinać, zścinać, zwycinać.

Cf CIĘCIE, CIĘTY

KW