[zaloguj się]

ODCIĄĆ SIĘ (2) vb pf

o jasne.

Fleksja
conditionalis
sg
3 m by się odciął
f by się odcięła

[fut 3 pl odetną się.]con 3 sg m by się odciął (1). f by się odcięła (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. odciąć.

1. Odstąpić od jedności kościelnej; przen [od czego] (1): Niech Biſkup ojcow ſłucha/ pokoiowi z gadza/ [...] áby ſię zá ſwym niepokoiem od powſzechnego kośćiołá nie odćiął. SkarJedn 189.
2. W funkcji biernej; przen: Zostać usuniętym, zlikwidowanym (1): by ſie okázia potwarzom, ſwarom, y krzywoprzyśięgániu odćięłá SarnStat 1284; [odetną ſię iuż y te wſzytkie kondycye z vpominkámi Cárowi Prekopſkiemu ktorych ſię v nas gorąco przez poſły ſwe vpomina. WerVotum 23].

Synonimy: 1. oddzielić się, odejć, oderwać się, odłączyć się, odpaść, odstąpić, odstrzelić się, odszczepić się.

Formacje współrdzenne cf CIĄĆ.

Cf ODCIĘTY

KW