[zaloguj się]

[POCZTOWE sb n

Fleksja

G sg pocztow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Danina składana jako ekwiwalentpoczty” ‘okolicznościowego podatku na rzecz pana: Item pocztowego każdy dawa per gr 4 aut per gallos 8 LustrKrak I 151.

Cf 1. POCZTA]

KW