[zaloguj się]

[PODBRADZAĆ vb impf

o oraz końcowe a jasne; -brå-, -bra-.

Fleksja
inf podbrådzać
con praet
sg
3 m by był podbradzåł

inf podbrådzać.con praet 3 sg m by był podbradzåł.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Wprowadzać do brodu na niewielką głębokość [co (żywotne)]: potymże go [konia] wieść do wody znienagłá á dobrze ieſt potrzymáć koniá ábo podbradzać ták w zárań iáko y ná wiecżor áże do kolan Cresc 1571 519 (Linde: podbrodzał).
Przen:
Fraza: peryfr. »mdłe podbradza konie Febus« = zbliża się wieczór: á zárázby byli Bitwy pokoſztowawſzy zſobą ſie zſtoczyli/ By był mdłych nie podbrádzał ná Iberſkim brodźie Koni Phebus różány [Niroseus fessos iam gurgite Phoebus Hibero tinguat equos XI 914] VergKoch 339 (Linde).

Formacje współrdzenne cf BRODZIĆ.]

KW