[zaloguj się]

PODBUDOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes podbuduję.

SI stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Zakładać fundamenty pod budowę: Substruo, Podbuduyę/ podpráwiam. Mącz 423b.

Synonimy: podprawiać, zakładać.

Formacje współrdzenne cf BUDOWAĆ.

Cf PODBUDOWANIE, PODBUDOWANY

AW