[zaloguj się]

PODCECHOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes podcechuję.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dopisywać od dołu: Subnoto, Podcechuyę/ podnáznáczam táyemnie Mącz 250d.

Synonim: podnaznaczać.

Formacje współrdzenne cf CECHOWAĆ.

AW