[zaloguj się]
PODWODOWY  stp; Cn, Linde brak.

Cf 1. PODWODNY