[zaloguj się]

[POGMATWAĆ vb pf

Fleksja

inf pogmåtwać.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Umyślnie uczynić coś niejasnym, powikłać [co czym]: Vśiłował ie [pisma] y Száthan rozmáitemi wymyſły ludzkimi pogmatwáć/ Zydom Zakon Boży Pháryzayſkimi kwáſámi/ á w Papieſtwie Papieſkimi vſtáwámi GilPos 6v.

Synonim: powikłać.

Formacje współrdzenne cf GMATWAĆ.

Cf [POGMATWANY]]

MP