[zaloguj się]

POMIESZOWAĆ (1) vb impf a. pf

Fleksja

3 pl m pers praet pomi(e)szowali.

stp, Cn, Linde brak.

(Za)gmatwać, (po)plątać [co]: brzydźimy ſie wſzyſtkiemi [...] ktorzy nie wierzyli temu/ áby Piſmo święte z Duchá Bożego być miáło/ y cżęść tylko prziymowáli/ niektore pomieſzowáli/ niektore pofáłſzowáli. WujJudConf 31.

Synonimy cf POMIESZAĆ.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

DDJ