[zaloguj się]

[POMIESZYWAĆ vb impf

Fleksja

inf pomi(e)szywać.

stp, Cn, Linde brak.

Gmatwać, burzyć ustalony porządek [co]:
Szereg: »wywracać a pomieszywać«: Ale ſię Reguluſowi niegodźiło ſpoſobu y obycżáiu woiennego/ y tákież poſtánowienia ſwego miedzy ſobą á miedzy práwym nieprzyżaćielem [!] Krzywoprzyśięſtwem wywrácáć á pomieſzywáć/ bo ſię tám rzecż dźiałá z práwym nieprzyiaćielem CiceroKosz 192.

Synonimy cf POMIESZAĆ.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.]

DDJ