[zaloguj się]

ROZWAŻACZ (1) sb m

Fleksja

N sg rozw(a)ż(a)cz.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Ten, kto rozważa, rozmyśla; considerator, quaesitor Cn: Pensitator, Ponderator, examinator, pensiculator – Rozwazacz pilni. Calep 771b.

Synonimy: przypatrzyciel, rozmyślacz.

RS, ALKa