[zaloguj się]

POSTRZYGALNIA (6) sb f

postrzygalnia (4), postrzygadlnia (2); postrzygalnia Mymer1 (3), BartBydg; postrzygadlnia Mymer2, Mącz.

o oraz pierwsze a jasne; -å (3) Murm, Mymer2, Mącz, [-a].

Fleksja
sg
N postrzygalniå
G postrzygalni(e)j
A postrzygalnią
L postrzygalni

sg N postrzygalniå (5); -å (3), [-a], -(a) (2).[G postrzygalni(e)j.A postrzygalnią.]L postrzygalni (1).

stp: postrzygadlnia, postrzygalnia, Cn brak, Linde XVIII w.

Warsztat wykańczania sukna; tonstrina Murm, Mymer1, Mymer2, Mącz; tonsorium BartBydg (6): Forpex [!] est tonsorum. eyn ſcher des barbierers ader ſcherers. Nożyce wpoſtrzygálny. Murm 146, 138; Mymer1 14v; Tonsorium, tonstrina, locus, domus, ubi tondetur, postrzigalnya BartBydg 160b; Tonstrina fchergadem poſtrzygádlnia Mymer2 32; Mącz 458a; [LustrPom 135; Z łaźniej miejskiej, z postrzygalniej i z wagi mieszczanie dochody bierzą wedle swego przywileju miejskiego koronnego. LustrMaz II 3; DokumPłock 1565 nr 657; MetrKor 1582 129/127; żeby [kijowianie] wolne mieli ſwoie browáry/ winnice/ ſłodownie/ wozkoboynią/ wozki/ wagi/ poſtrzygálnią/ iátki mięśne/ łoie/ ſkory/ świece/ ſkłády ſoli/ łáznie/ rozmáite cechy. WerSposób 15; Volck Sss3v].

KO