[zaloguj się]

POWICHRANIE (1) sb n

Fleksja

A sg powichrani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Zamęt:
Wyrażenie: »powichranie głow i myśli«: Nákoniec tákie grzechy miedzy wámi w tym kroleſtwie iáwne y ſkryte pánuią [...]/ iż dla nich ſłuſznie P. Bog zgody nie dopuśći/ á powichránie głow y myśli przepuſzcza SkarKazSej 675b.

Synonimy cf POWICHŁANIE.

KW