[zaloguj się]

POWSTANY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m powstany.

stp, Cn, Linde brak.

Zaczęty, który zaistniał: Ortus, Pówſtány [!]/ Weſzły. Mącz 268d.

Cf POWSTAĆ

MN