[zaloguj się]

PRAKTYKARKA (5) sb f

-ti- (4), -ty- (1).

Pierwsze i końcowe a jasne; -kår- (4), -kar- (1); -kår- RejZwierc; -kår- : -kar- Mącz (3:1).

Fleksja
sg
N praktykårka
I praktykårką

sg N praktykårka (4).I praktykårką (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Wieszczka, wróżka, prorokini (5): Haruspica, Práktikarká/ Czárownicá Wieſzczká. Mącz 17b, 298b, 334b; Oney niebożąthku [tj. Ewie] záchciáło ſie być práktykarką á wiedzyeć przyſzłe rzecży/ wneth vrwáłá iáblko y ſkoſztowáłá RejZwierc 2; [Volck 44].
[Zestawienie: »praktykarka Apollinowa« = Pytia: Práktykarká Apollinowá to mu práktykowáłá że mu to bez pomſty niemiáło zyść LorichKosz 16 (Linde).]
Szereg: »prorokini, praktykarka« (1): Sibylla, Prorokini/ práktikarká o prziſzlych rzeczách powiedáyąca. Mącz 391a.

Synonimy: prorokini, wieszcza, wieszczyca, wrożka.

DDJ