[zaloguj się]

PRZEBACZAWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes przebåczåwåm.

stp, Cn, Linde brak.

Przeczuwać, przewidywać [co]: Subsentio, id est, aliquantulum sentio adverto, Nieco/ nieyaką trochę przebaczawam. Mącz 383c.

Synonimy: poczuwać, widzieć.

Formacje współrdzenne cf BACZYĆ.

MN