[zaloguj się]

PRZEBUDOWAĆ (2) vb pf

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w prze- oraz -ować).

Fleksja
praet
sg
3 m przebudowåł
conditionalis
sg
3 m by przebudowåł
impersonalis
praet przebudowało sie

fut 3 sg przebuduje (1).[praet 3 sg m przebudowåł.]con 3 sg m by przebudowåł (1).[impers praet przebudowało sie.]

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

1. Wydać pieniądze na budowanie; impendere rem omnem in aedificia, prodigere bona sua aedificando Cn [co] (1): [[Fortunat w ciągu roku wybudował pałac sobie] po tak wielkim nakłádzie y zbudowániu/ [...] oſtátek [klejnotów] gdyby ſpieniężył/ miałby ſummę we dwoy naſob więtſzą/ niż to wſzyſtko co przebudował. HistFort G; Ták że co ſie teſz przebudowáło/ iákoby ſie to w ſkárbie chowáło/ Y co ſie dźiał wybornych náláło/ iákoby to ná ołtarzu ſtáło. TrzecPis II 90.]
Szereg: »przebudować albo wydać« (1): dalismy iemu [Marcinowi Koziczkowskiemu] Intromiſsią vrzędownie wdom i wStodolę [...] ktory ieſt wolnym budować albo poprawiać wedlug myſli a woliey iego [...]. A gdyby kto iemu zas napotim chćial zbić, tedy, to co on przebuduie, albo wida, kto ſię tego bliſkować będzie chcial tedy i dlug i wydatek wſzitek wedlug rozeznania prawnego, będzie powinięn iemu nadgrodzić ZapKościer 1580/5v.
2. Budując dokonać zmiany w budowli, w zabudowaniu (1): a yesli by ſzye nyepodobalo panom Stawyczſkyem, tedy yem bęndzye wolno wroczycz pyęnądzyę [!] Simkowy Kuligowy y wſzytkyę nagrody yego wyedluk ſzacunku czokoli by przębudowal albo Kopal ZapKościer 1595/89.

Formacje współrdzenne cf BUDOWAĆ.

Cf PRZEBUDOWANIE, [PRZEBUDOWANY]

JR