[zaloguj się]

PRZEGRYZNĄĆ (1) vb pf

e prawdopodobnie jasne (tak w prze-).

Fleksja
praet
sg
3 f przegryznęła

praet 3 sg f przegryznęła.[part praet act przegryznąwszy.]

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII w.

Gryząc przeciąć, rozłupać [co]: Myſz choćia ią znáłá kánią/ Miłośierdzie miáłá nád nią: Sidło ná niey przegryznęłá/ Y wolną ią vcżyniłá BierEz P3.
[Przen: Tylko łáſkáwego Czytelniká vpomnieć ſie naprzod nam widzi/ Aby nie w gołey záraz zwierzchu łuſzczynie orzechowey/ ále przegryznąwſzy ią dobrze/ wſrzodku ſamego iądrá/ ſmáku ſzukał StryjKron 11.]

Synonim: przekąsić.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

Cf [PRZEGRYŹNIONY]

MP