[zaloguj się]

PRZEKAŻACZ (1) sb m

Fleksja

D pl przekåżacz(o)m.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, kto niszczy [czego]: Sroga pogrożká przekażácom [!] wierney chwały Páńſkiey. LubPs Pv marg.

Cf PRZEKAŹCA

JR