[zaloguj się]

PRZEMIESZYWAĆ (1) vb impf

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w przemieszać).

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 przemieszywåm

praes 1 sg przemieszywåm.[part praes act przemieszywając.]

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. przemieszać.

1. Mieszając łączyć składniki: Permisceo, Miscendo confundo – Przemieſziwąm. Calep 785a.
2. [Wtrącać, dodawać w wypowiedzi [co]: Potym od jm. p. Stanisława Stadnickiego [oddane były listy], w którym ostrze dosyć uskarżał się żalu i despektu swego/ który go w Śląsku potkał, o radę [i] pomoc prosząc i przegróżki pomsty przemieszywając. AktaSejmikPozn 1600/218.

Synonim: 2. wtrącać.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

AL