[zaloguj się]

[PRZEMIESZYWAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

1 sg m praet przemieszywåł się.

stp, Cn, Linde brak.

Wtrącać swoje wypowiedzi: P. Łaszcz [...] niemało też mówił i przemieszywał się, przedtym tu nigdy nie bywając AktaSejmikPozn 1600/226.

Synonim: wtrącać się.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.]

AL