[zaloguj się]

[PRZENAGABAWAĆ vb impf

Fleksja

3 sg m praet przenagabåwåł.

stp, Cn, Linde brak.

Utrudniać normalne funkcjonowanie; tu: zajmować komuś czas wbrew jego woli, naprzykrzać się [kogo czym]:
Szereg: »bawić a przenagabawać«: Przed Ariſtoteleſem/ ieden ſie wymawiał/ proſſąc zá odpuſſczenie/ iż go ſwą długą rzeczą báwił/ á przenágábawał ErazmJęzyk E2v.

Formacje współrdzenne cf GABAĆ.]

RS