[zaloguj się]

[PRZEPEŁCIE sb n

Fleksja

G sg przepełciå.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. przepleć.

Usunięcie, wyplewienie chwastów; przen:
Wyrażenie: »przepełcie kąkolu«: widzimy wſzyſcy iż [Kościół] potrzebuie rátunku/ potrzebuie popráwy/ tak z ſtrony náuki iáko y ſkáżonych obycżáiow/ potrzebuie przepełćia Kąkolu y motłochu/ ktorym [...] zároſłá pſzenicá źiárná onego niebieſkiego [...] prawdy Bożey GrzegŻarnPos 1597 a3v (Linde s.v. przepleć).

Cf PRZEPLEĆ]

LWil