[zaloguj się]

PRZEPLEĆ (1) vb pf

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w prze- oraz w formach odmiennych w 1. pleć).

Fleksja
impersonalis
praet przeplewi(o)no
participia
part praet act przeplewszy

impers praet przeplewi(o)no.[part praet act przeplewszy.]

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Usunąć chwasty spośród roślin uprawnych; przen [co]: [[św. Jan Jałmużnik] ſtárał ſię áby wiárę S. ocżyśćił: á ſzcżyre ziárno náuki Bożey z kácerſtwá/ iáko z złego naśienia otrzęśione/ owcom ſwoim podał. [...] Przeplewſzy kácerſtwo/ wſzyćiek ſię ná dobre vcżynki vdał. SkarŻyw 93 (Linde).]
a) Przerzedzić [komu]: Ano drugi [pijanica] z weſela we łbie ſobie ſkubie/ Bárzo mu przeplewiono iákoś włos ná cżubie. RejWiz 30v.

Formacje współrdzenne cf 1. PLEĆ.

Cf [PRZEPEŁCIE], PRZEPLEWIENIE

SBu