[zaloguj się]

PRZEPLENIAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes przepl(e)niåm.

stp, Cn, Linde brak.

Przerzedzać wycinając [co]: Interluco – Przepleniam gałezi. Calep 552a.

Formacje współrdzenne cf PLENIĆ.

SBu