[zaloguj się]

PRZERYWAJĄCY (1) part praes act

Fleksja

A pl subst przerywając(e).

stp, Cn, Linde brak.

Zakłócający [co]:
Szereg: »przerywający abo psujący«: żeby tym wſzytkim ſtanom chłubę niepotrzebną/ nadętość/ pychę/ y inſze zarázy towárzyſtwo ludzkie przerywáiące/ ábo pſuiące [societatem humanum turbantes] [król] odiął. ModrzBaz 19.

Synonim: psujący.

Cf PRZERYWAĆ

SBu, ALKa