[zaloguj się]
PRZESZYWNY  stp; Cn, Linde brak.

Cf PRZESZYWAĆ