[zaloguj się]

PRZYBUDYWAĆ (2) vb impf

Fleksja

1 sg praes przybudywåm (2).

stp, Cn, Linde brak.

Dobudowywać do czegoś (2): Astruo, Iuxta struo – Przibudiwam. Calep 107b.
a. Budować w pewnej odległości (1): Distruo, seorsum vel separatim struo – Przibudiwąm. Calep 335a.

Formacje współrdzenne cf BUDOWAĆ.

ALKa