[zaloguj się]

PRZYGOTOWYWAĆ (3) vb impf

Oba o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w przygotować oraz -ywać).

Fleksja
inf przygotowywać
indicativus
praes
sg
3 przygotowywå
conditionalis
pl
1 m pers bysmy przygotowywali

inf przygotowywać (1).praes 3 sg przygotowywå (1).con 1 pl m pers bysmy przygotowywali (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (błędnie zam. przygotywać) s.v. przygotować.

1. Robić coś na użytek przyszłości, zwłaszcza bliskiej [co komu (sobie)] (2):

przygotowywać przez co (1): A dobre náuki/ álbo ſáme cnotę/ ſam ſobie káżdy z oſobná przes właśćiwą pracą przygotowywa. KwiatKsiąż A3v.

przygotowywać czym (1): Y aczkolwiek wſtárośći możemi náuk o ktorych tu mowimy pożędáć/ ále ich doſtępić bárzo ieſt trudno/ wyiąwſzy byſmy zmłodośći vſtáwicznym vśiłowánim y praczą nam ie przigotowywali. KwiatKsiąż F4v.

2. Przysposabiać kogoś do pełnienia określonej funkcji lub sprostania określonej sytuacji [kogo ku czemu] (1): A ciáło yżeby mocznie znaſzali/ iżeby też łatwie wsłuſznych rzeczach posłuſzne było: y naoſtatek ták nas [tj. się] ku wſzyſtkiemu przigotowywać mamy/ yżebyſmy zawzdy po gotowiu byli/ nie dla cżynienia iákiey krziwdy/ ale dla powciągania y od ſiebie oddalánia teyże KwiatKsiąż M.

Formacje współrdzenne cf GOTOWAĆ.

MP