[zaloguj się]

[RZEŹNI ai

Fleksja

L sg f rz(e)źni(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odrzeź:
Zestawienie w funkcji n-loc: »Rzeźnia ulica«: Cinsze klastora Zarnowieczkiego [...] in anno 1552 opisane. [...] Bartosz westfal na rzezniey ulicy zdomu [...] [płaci] marc 12. K. Dąbrowski, Dwa nieznane teksty gdańskie z XVI wieku w języku polskim. „Rocznik Gdański”, XXIV (1965).

Cf RZEŹNY]

MN