[zaloguj się]

PRZYMIESZOWAĆ (1) vb impf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; o prawdopodobnie jasne (tak w -ować); a jasne.

Fleksja
inf przymieszować
indicativus
praes
sg
1 przymieszuję

[inf przymieszować.]praes 1 sg przymieszuję.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: przymieszuje s.v. przymieszać.

Dodawać czegoś do czegoś: Immisceo, Admisceo, commisceo, confundo, coniungo – Przimieſsuię. Calep 508a.
[Przen [czego ku czemu]: A [wiary] rozney od tey mamy ſie s pilnoſcią przeſtrzegáć/ y ku tey wierze w Páná Kryſthuſá nie przymieſzowáć. GilPos 318.]

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

Cf PRZYMIESZOWANIE

LW