[zaloguj się]

RZĘSISTY (3) ai

Fleksja
sg
mNrzęsisty fNrzęsistå
pl
N subst rzęsist(e)

sg m N rzęsisty (1).[f N rzęsistå.]pl N subst rzęsist(e) (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Obfity, gęsty; densus Mącz, Cn; condensus, confertus, spissus Cn (3): Acinosus, Rzęśiſty/ gęſty Mącz 2c; Densae uvae, Rzęśyſte yágody. Mącz 82a, 2c; [Acinosus, voller beeren/ oder krner. Pol pelny iágod/ gęſty/ rzęśiſty. Volck 5].
2. [Ziarnisty: Granosus, kornig. źiarniſty/ rzęźiſty [!]. Volck 260.]
3. [Zestawienie w funkcji nazwy bot.: »lebiodka rzęsista« = Origanum onites L.; lebiodka rzęsista, roślina zielna z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae): Lebiotká rzęśiſta/ Origanum onitis. Klein Doſten. SienHerb K2#v, D4#v.]

Synonimy: 1. gęsty; 2. ziarnisty.

MN