[zaloguj się]

RZĘŻEĆ (2) vb impf

e z tekstu nieoznaczającego -éć.

Fleksja
inf rzężeć
indicativus
praes
sg
1 rzężę

inf rzężeć (1).praes 1 sg rzężę (1).

stp: rzęzić, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) błędnie: rzęzić i XVIII w.

Wydawać chrapliwy dźwięk (2): Ducere ronchos, Chrápáć/ rzężeć przes ſen. Mącz 358c; Strideo, Skrzipię, kwiczę/ piſzczę/ zgrzitam álbo rzężę/ dawam dźwięk/ chręſzczę. Mącz 420d.

Synonimy: chrapać, zgrzytać.

Formacja współrdzenna: zarzężeć.

Cf RZĘŻENIE

MN