[zaloguj się]

[PRZYPALIĆ SIĘ vb pf

Fleksja

3 pl fut przypålą sie.

stp, Cn, Linde brak.

Zmienić się pod wpływem wysokiej temperatury: on muł, fuz, kliy, ropę [...] wyprowádźić, pewnie wiedząc, iákié są w nośie, kiedy sye zákliy, á zápiecze, iákié w guzách zá skórą, kiedy sye zátwárdzą á przypalą, tákié przy stáwách. OczkoPrzymiot 447.

Formacje współrdzenne cf PALIĆ.

Cf PRZYPALENIE]

LWil