[zaloguj się]

PRZYWABIENIE (1) sb n

Fleksja

N sg przywåbi(e)ni(e).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. przywabić.

Sprowadzenie, ściągnięcie; przen [kogo]: Ták my z proſtoty y po ſwemu/ iákoby po kmiecku/ mowim do P. Bogá: Zbudowáliſmy tobie Pánie domeczek/ iákiſmy mogli: prágnąc ábyſmy ćię z ſobą záwżdy mieli. y kocháiąc ſię w tobie y w ſłużbie chwały twoiey/ prośim ćię mieſzkay z námi. (marg) Przywabienie P. Bogá z proſtoty náſzey. (–) SkarKaz 454b.

Cf PRZYWABIĆ

MPi