[zaloguj się]

PUSZATY (1) ai

Fleksja

N sg m puszaty.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Pierzasty, mający pióra: Penniger, Piérziſty/ puſzáty. Mącz 289d.

Synonimy: pierzany, pierzasty, pierzny, pierzysty.

LWil