[zaloguj się]

PYTLOWANY (2) part praet pass pf

Fleksja

G sg f pytlowanéj (2); -éj (1), -(e)j (1).

stp s.v. pytlować, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. pytlować.

Bardzo drobno zmielony i przesiany przez sito; cribellatus Cn (2):
Wyrażenie: »mąka pytlowana« (2): á wźiąwſzy trzy miárki mąki pythlowáney [farinae similae]/ rozczyń ią/ á nápiecz podpłomykow. BibRadz Gen 18/6; WyprPl Cv.

Cf PYTLOWAĆ

KW