[zaloguj się]

PYTLOWAĆ (4) vb impf

o oraz a jasne.

Fleksja
inf pytlować
indicativus
praes
sg pl
1 pytluję
3 pytluje pytlują

inf pytlować (2).[praes 1 sg pytluję.]3 sg pytluje (1).3 pl pytlują (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Przesiewać przez sito; succernere Mącz, Cn; incernere Mącz (4): Incerno, Przes rzeſzoto przebiyáć/ Podſiewáć/ Pytlowáć. Mącz 49b, 68d; [Volck Xxxv].
a. Przesiewać mąkę w młynie, produkować mąkę bardzo drobno mieloną (2): Farinario cribro succernunt, Mącznym śitem podśiewáya/ Pytluyą. Mącz 49c.
Zwrot: »mąkę pytlować« [szyk zmienny] (1): Pollintor, Młynarz álbo pytelnik który mąkę pytluye. Mącz 308c; [który [młyn] ma w sobie kół 6, jedno, co słody mielą, dwie co mąkę pytlują [...] LustrPom 134, 168; LustrSand 181].

Synonimy: podsiewać, przebijać.

Cf PYTLOWANY

KW