[zaloguj się]

PODSIEWAĆ (7) vb impf

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
inf podsiewać
indicativus
praes
sg pl
1 podsiewåm
3 podsiewają

inf podsiewać (3).praes 1 sg podsiewåm (1).3 pl podsiewają (3).[pass praet 3 sg f podsiewała się.]

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

Przesiewać przez sito; cribrare, incernere Mącz, Cn; subcernere (succernere) Mącz; cernere, cribrare, cribro incernere a. subcernere, excernere Cn [w tym: co (3)] (7): Incerno, Przes rzeſzoto przebiyáć/ Podſiewáć/ Pytlować. Mącz 49b; Cribro, Podſiewam/ Przes śyto przebiyam. Mącz 68d, 68d; bo do Gdańſká żytá nie podśiewáią/ ále ie też w gumnie dobrze wypráwiáią GostGosp 50, 50; [Cresc 1571 40; item od tej wszytkiej pszenice, gdy się podsiewała na przedaj, beło pośladu kor. 3 g. InwBiskWłocł 1582 174; Volck 104, Rrr3v].
Zwrot: »rzeszotem, sitem podsiewać« = cribro succernere Mącz (1:1): Cribrum pollinarium/ Rzeſzoto którym żyto podſiewáyą. Mącz 68d, 49c.

Synonimy: przebijać, pytlować.

Formacje współrdzenne cf SIAĆ.

KW, MM