[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3142

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[CAŁONOCNY] 0 ai
CAŁOPALENIE 78 sb
CAŁOPALIĆ słownikowe Cn
CAŁOPALON 5 part albo całopalony
CAŁOPALONY odsyłacz/wariant cf całopalon
CAŁOSPALENIE 1 sb
CAŁOSPALON 2 part albo całospalony
CAŁOSPALONY odsyłacz/wariant cf całospalon
CAŁOŚĆ 187 sb
CAŁOWAĆ 222 vb impf i pf
CAŁOWAĆ SIĘ 4 vb
CAŁOWAN odsyłacz/wariant cf całowany
[CAŁOWANEK] 0
CAŁOWANIE 28 sb też cołowanie (1)
CAŁOWANY 3 part też całowan (1), całowany a. całowan (1)
CAŁOWICIE 3 av
[CAŁOWITOŚĆ] 0
CAŁOWITY 3 ai też cylowity (2)
2. CAŁOWNIK słownikowe Cn (od całowanie)
1. [CAŁOWNIK] 0 sb = kupiec
[CAŁOWYWAĆ] 0
[CAŁOZEGAR] 0
[CAŁUJ MIĘ] 0 =nazwa rośliny; Rost II nr 6373
CAŁUJĄCY 1 part
CAŁUN 1 sb
CAŁUNA 1 sb
[CAŁUNOWE] 0 sb
CAŁUWAĆ 2 vb impf
CAŁY 1274 ai też cał (209)
CAM odsyłacz/wariant cf cham
[CAMBR] odsyłacz/wariant cf cząbr; Cresc 1571 196
[CAMR] odsyłacz/wariant cf camra
[CAMRA] 0 sb albo camr; cf też [czemra], [czembr], [cembra]
[CAMROWINA] odsyłacz/wariant cf cembrowina
CAN odsyłacz/wariant cf cham