[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 972

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
FUKANIE 12 sb
FUKANY 1 part
[FUKARZ] 0 sb
FUKAWY słownikowe Sł stp
[FUKLIWIE] 0 av
FUKLIWY 3 ai
[FULMINACYJA] 0 sb
[FULMINOWAĆ]
FUMAROLE 2 sb pl t
FUMWCAL odsyłacz/wariant cf funtczol
FUNCIK 1 sb
FUNCOL odsyłacz/wariant cf funtczol
FUNDACYJA 20 sb
FUNDAMENT 667 sb
FUNDAMENTALNY 6 ai
[FUNDAMENTARZ] 0 sb
[FUNDAMENTNY] 0 ai
FUNDAMENTOWY 2 ai
FUNDATOR 25 sb
[FUNDCZUL] odsyłacz/wariant cf funtczol
FUNDOWAĆ 101 vb
FUNDOWAĆ SIĘ 30 vb
FUNDOWAN odsyłacz/wariant cf fundowany
FUNDOWANIE 13 sb
FUNDOWANY 58 part też fundowan (2), fundowany a. fundowan (15)
[FUNDOWNICZKA] 0 sb
FUNDOWNIK 9 sb
[FUNDUS] odsyłacz/wariant cf fundusz; AktaSynod IV 28, 29
FUNDUSZ 9 sb też [fundus]
[FUNDZIĆ]
1. FUNT 270 sb też fant (1), [font]
2. FUNT odsyłacz/wariant cf 1.fant
FUNTCZOL 7 sb też fumwcal (1), funcol (1), [fundczul], [funtczoł]
[FUNTCZOŁ] odsyłacz/wariant cf funtczol
FUNTEK 1 sb