[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 18774

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PYTELNIK 1 sb m
(PYTELNY) prawdopodobne cf [pytelne]
PYTKA słownikowe Sł stp
PYTKI słownikowe Cn
PYTLIK 5 sb m
PYTLOWAĆ 4 vb impf
PYTLOWANIE słownikowe Sł stp
PYTLOWANY 2 part praet pass pf
[PYTLOWE] odsyłacz/wariant cf pytlowy
PYTLOWY 2 ai
PYTON 3 sb m
[PYTONKA] sb f
[PYTONOW] ai
PYZAĆ słownikowe Sł stp