[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 2272

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[GUTA] odsyłacz/wariant cf gutta
[GUTOWE] 0 sb
GUTTA 1 sb też [guta]
GUZ 128 sb też [gąz]
[GUZAJCYN] 0
GUZEK 3 sb
GUZICA 9 sb
GUZICZEK 1 sb
GUZICZKA 1 sb
GUZIK 2 sb
[GUZIKOWATY] 0 ai
GUZMAN 5 sb
[GUZOWACIĆ SIĘ] 0 vb
GUZOWAĆ 1 vb
[GUZOWATOŚĆ] 0 sb
GUZOWATY 3 ai
GWAJAK 7 sb m też gwajakum (1)
[GWAJAKOW] odsyłacz/wariant cf [gwajakowy]; OczkoPrzymiot 63
[GWAJAKOWY] 0 ai też [gwajakow]
GWAJAKUM odsyłacz/wariant cf gwajak
GWAŁCĄCY 1 part
GWAŁCENIE 19 sb
GWAŁCERZ 1 sb
[GWAŁCICIEL] 0
GWAŁCICIEL słownikowe Cn
GWAŁCIĆ 127 vb impf
GWAŁCIĆ SIĘ 2 vb
GWAŁCIWY słownikowe Sł stp
GWAŁCON odsyłacz/wariant cf gwałcony
GWAŁCONY 3 part też gwałcon (1)
GWAŁT 1311 sb m
GWAŁTEM odsyłacz/wariant cf gwałt
GWAŁTOWAĆ słownikowe Sł stp
[GWAŁTOWANIE] 0
[GWAŁTOWNICA] 0